บัตรกดเงินสดออมสิน


 • รายได้ต่อเดือน: 30000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด

2 บัตรกดเงินสดออมสิน แนะนำ อัพเดต 2566 สำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อน

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการบัตรกดเงินสดออมสิน 7000 และสินเชื่อเงินสดในรูปแบบบัตรกดเงินสดออมสิน อนุมัติไว วงเงินสูง ได้เงินก้อนเข้าบัญชีทันใช้ สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

โดยบัตรกดเงินสดออมสินที่เปิดให้บริการในปี 2023 มีทั้งหมด 2 ประเภท คือ บัตรกดเงินสดออมสินPRIMA CARD และ บัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD โดยข้อแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบนี้อยู่ที่วงเงินอนุมัติ โดยสามารถสมัครบัตรกดเงินสดออมสินได้ง่ายๆที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ 

บัตรกดเงินสดออมสิน กดตู้ไหนได้บ้าง? บัตรทั้งสองรูปแบบสามารถใช้กดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ออมสินและธนาคารอื่นๆทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บัตรกดเงินสดออมสิน prima card – บัตรกดเงินสดออมสิน pantip

บัตร PRIMA CARD บัตรกดเงินสดจากธนาคารออมสินที่มอบวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ รวมถึงไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิกถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มด้วยเช่นกัน

โดยบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD คิดดอกเบี้ยตามยอดการใช้จ่าย (ยอดเบิกถอน) ที่เกิดขึ้นจริง หากไม่ได้มีการเบิกเงินสดออกจากบัตรก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย นอกจากนี้ ยังมีอัตราค่าดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี รวมอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมในการผิดนัดชำระ โดยสามารถเลือกชำระเงินเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดหรือเลือกชำระแบบขั้นต่ำก็ได้ โดยยอดชำระขั้นต่ำต้องมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500 บาท อย่างไรก็ตาม บัตร PRIMA CARD จะมีค่าธรรมเนียมในการรหัสบัตรใหม่ 100 บาทต่อครั้ง

 

บัตรกดเงินสดออมสิน People Card – บัตรกดเงินสดออมสิน 30000

บัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARD ทำบัตรออนไลน์ได้ง่ายๆหรือเข้าไปที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้

 1. สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ 

ผู้ที่มีรายได้ประจำ ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน, และ สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกพร้อมรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

 1. สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ 

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาบัตรประชาชน, เอกสารแสดงการกำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1 ปี, เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือสำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน, และ สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกพร้อมรายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 

สมัครบัตรกดเงินสดออมสินวันนี้ อนุมัติไว ได้เงินทันใช้ ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

ตรวจสอบแหล่งทางการเงิน

 • รายได้ต่อเดือน: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: 12-48 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
 • อายุ: 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด
 • รายได้ต่อเดือน: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
 • อายุ: 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด