ลงทะเบียนธกส 10000


 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ร้อยละ 4 ต่อปี
 • อายุ: ไม่กำหนด
 • ระยะเวลายืมเงิน: 12-18 เดือน

วิธีลงทะเบียนธกส 10000 ผ่านสินเชื่อ ธกส 2566

ลงทะเบียนธกส 10000 ง่ายๆกับสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หรือใน LINE Official ของธนาคาร โดยสำหรับผู้ที่สนใจต้องการลงทะเบียนธกส 10000 สามารถดำเนินการได้ง่ายๆเพียง 6 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เพิ่มธนาคารธ.ก.ส.เป็นเพื่อนในช่องทาง LINE – โดยค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนด้วยคำว่า @BAACFamily หลังจากนั้นเลือกเมนู baac family ธกสลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด
 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ – สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อธกส 2566 โควิดกับธนาคารธ.ก.ส. หากต้องการลงทะเบียน จะต้องทำการระบุข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์
 3. บันทึกข้อมูลส่วนตัว – กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน
 4. ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบัน
 5. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ – เลือกความต้องการในการชำระหนี้ซึ่งมี รายเดือน/ ราย 3 เดือน/ และราย 6 เดือน นอกจากนี้ยังต้องเลือกสาขาของธนาคารธ.ก.ส.ใกล้บ้านที่สะดวก เพื่อรอนัดหมายในการทำสัญญาด้วย
 6. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนธกส 10000 – หลังจากกดยืนยัน ระบบจะส่ง SMS หมายเลขอ้างอิงมาให้ในเบอร์มือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้

 

ลงทะเบียนธกส 10000 ผ่านสินเชื่อเงินด่วน A-CASH 

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ได้รบความนิยมและได้รับความสนใจจากผูใช้งานใน pantip เป็นอย่างมาก โดยผู้ที่สนใจต้องการลงทะเบียนธกส 10000 ผ่านสินเชื่อเงินด่วน A-CASH สามารถศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร และวิธีกดเงิน ธกส ได้ผ่านบทความนี้

โดยสินเชื่อเงินด่วน A-CASH เป็นเงินกู้ฉุกเฉินที่สามารถลงทะเบียนธกส 10000 ได้จากธนาคาร อนุมัติไว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่งเกษตรกรลูกค้าของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี สามารถทำเรื่องขอยื่นกู้สินเชื่อตัวนี้ได้ทันที ให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อราย เบิกถอนเงินสดได้หลายครั้งตามวงเงินคงเหลือ

โดยคุณสมบัตรเบื้องต้นของผู้ยื่นกู้มีรายละเอียดดังนี้

 1. เป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร

ผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนธกส 10000 ผ่านสินเชื่อเงินด่วน A-CASH ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคารมาก่อน โดยหากมีประวัติการกู้ยืมกับทางธนาคารจะ ต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

 1. ระยะเวลาชำระหนี้ 1 ปี

ผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ จะต้องชำระหนี้เงินกู้ภายในระยะเวลา 1 ปี (12 งวด) โดยวิธีการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกำหนดของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ 

 1. ไม่มีหนี้ค้างชำระ

สำหรับการลงทะเบียนธกส 10000 ผ่านสินเชื่อเงินด่วน A-CASH ผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องไม่มีหนี้เก่าค้างชำระ โดยลูกค้าที่มีหนี้เก่าค้างชำระจะไม่สามารถยื่นกู้ได้

 

ลงทะเบียนธกส 10000 อัตราดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดให้บริการสินเชื่อสำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารยื่นเรื่องของกู้สินเชื่อเงินด่วนหรือสินเชื่ออื่นๆได้ตามความต้องการ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสินเชื่อที่เว็บไซต์หลักของธนาคาร หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-555-0555

ตรวจสอบแหล่งทางการเงิน

 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: 3/6/10/12/24 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 18-25 ต่อปี
 • อายุ: 20-55 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: ไม่กำหนด
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนด
 • อายุ: 18 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลายืมเงิน: 1-3 เดือน