สินเชื่อโควิด


 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ร้อยละ 7-25 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน

ตามไปส่อง! 3 สินเชื่อโควิด กู้เงินช่วงโควิดแบบราบรื่น ได้เงินก้อนใช้จ่ายตามต้องการ 2022

ในช่วงโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหลายครัวเรือนคงมีความเดือดร้อน ต้องการเงินทั้งในระบบหรือเงินกู้ด่วนนอกระบบเป็นก้อนมาใช้จ่าย เช่น ผ่อนบ้านช่วงโควิด ครั้นไปตามหาเงินด่วนฉุกเฉินก็ยากเหลือเกิน ทว่าจริง ๆ แล้วหลายธนาคารได้ออกสินเชื่อโควิดมาช่วยเหลือเหมือนกัน และหากใครอยากรู้อยากใส่ใจ วันนี้เราจะพาทุก ๆ คนไปส่อง 3 สินเชื่อเงินด่วนโควิด ช่วยให้การbเป็นไปอย่างราบรื่น ได้เงินก่อนใช้จ่ายตามความต้องการ

สินเชื่อโควิด 3 ธนาคาร “กรุงไทย – ธ.ก.ส. – ออมสิน” สร้างสภาพคล่องการเงิน ต้านโควิด 2022

 1. โครงการสินเชื่อ “กรุงไทยต้านโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย”

เริ่มต้นกันด้วยสินเชื่อโควิดธนาคารกรุงไทย กำหนดวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท เป็นการกู้แบบระยะยาว ต้องใช้หลักประกัน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ บริษัท ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ ฯลฯ โดยเงื่อนไขการขอสินเชื่อโควิด กรุงไทยต้านโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยโควิดต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย มีดังนี้

 • ต้องทำงานและยื่นภาษีกับรัฐบาล
 • SME ประเภทธุรกิจภาคการบริการ การพาณิชย์ และการผลิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากช่วงโควิด – 19 ไม่ว่าจะทางอ้อมทางตรงได้หมด
 • SME บุคคลเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ที่ถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน
 1. โครงการสินเชื่อ “ฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19” 

เป็นสินเชื่อโควิดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงทะเบียนธนาคาร ธกส กำหนดรับวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ต่อเดือน 0.1% ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ 2 ปี 6 เดือน (30 เดือน) แบ่งจ่ายเป็น รายเดือน 24 งวด เดือนละ 429.17 บาท ราย 6 เดือน 4 งวด เดือนละ 2,575 บาท และราย 3 เดือน 8 งวด 1,287 บาท ซึ่งเงื่อนไขผู้สมัคร กู้เงินด่วนฉุกเฉิน คือ

 • มีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์
 • เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เดิมอยู่แล้ว
 • เป็นเกษตรกรหรือคนในครอบครัวที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 1. โครงการสินเชื่อ “เพื่อผู้มีอาชัพอิสระ”

สินเชื่อโควิดนี้เป็นของธนาคารออมสิน กำหนดวงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท บอกเดี้ยโควิดต่อเดือน 0.10% (หรือเดือนละ 10 บาทเท่านั้น) สามารถนำเงินไปหมุนเวียนผ่อนบ้านช่วงโควิดได้ ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้สูงสุด 2 ปี (24 เดือน) ไม่ต้องมีหลักประกันใด ๆ โดยเงื่อนไขผู้สมัคร คือ

 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
 • เป็นผู้ทำงานอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า มัคคุเทศก์ ขับรถแท็กซี่ ฯลฯ และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดช่วงโควิด – 19

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อโควิดธนาคารออมสินสิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค. 63 ดังนั้น ในปี 2565 (2022) นี้ อาจจะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งทั้ง 3 สินเชื่อสามารถดำเนินการขอผ่านออนไลน์ได้และสามารถกดเงินผ่านเดบิตกรุงไทยได้อีกด้วย ช่วยลดความเสี่ยงรับเชื้อการแพร่ระบาดได้ดี

ตรวจสอบแหล่งทางการเงิน

 • รายได้ต่อเดือน: 8000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: 3-18 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 7-16 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: 3/6/10/12 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ร้อยละ 4 ต่อปี
 • อายุ: ไม่กำหนด
 • ระยะเวลายืมเงิน: 12-18 เดือน