เงินติดล้อรถมอไซค์


 • รายได้ต่อเดือน: เงินติดล้อรถมอไซค์
 • อัตราต่อปี: ร้อยละ 12-24 ต่อปี
 • อายุ: 21-65 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: 18-36 เดือน

ข้อควรรู้สินเชื่อรถมอไซค์เงินติดล้อ

สินเชื่อเงินติดล้อรถมอไซค์พร้อมให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอไซค์แล้ววันนี้ โดนไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ข้อควรรู้สำหรับสินเชื่อเงินติดล้อมอไซค์ เบื้องต้นคือเอกสารที่ใช้สมัคร หลายคนถามมาว่าสินเชื่อเงินติดล้อรถมอไซค์หรือเงินติดล้อใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งเอกสารต้องประกอบด้วย บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเล่มทะเบียนตัวจริง นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีอายุระหว่าง 21-65 ปี มีรถมอไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว อายุรถไม่เกิน 15 ปี ประกอบอาชีพเป็น พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) หากผู้ที่มาขอสินเชื่อเงินติดล้อมอไซค์หรือเงินติดล้อรถมอไซค์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมาทั้งหมด ก็จะทำให้ได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ โดยปกติแล้วในการกู้สินเชื่อทะเบียนรถต้องมีคนคอยค้ำประกัน (จำนำทะเบียนรถมอไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเอง) แต่หากเป็นกรณีไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการสาขา และถือกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป บางคนมีคำถามในใจว่า เงินติดล้อจ่ายช้าได้กี่วัน กล่าวได้ว่าเงินติดล้อให้คุณสูงสุดเลยคือ 3 งวด แต่ก็จะมีค่าต่าง ๆ ตามมา เช่น ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ ค่าติดตามภาคสนาม หรืออาจเลยไปถึงค่าทนายหากเกิดกรณีฟ้องร้อง ดังนั้นจ่ายให้ตรงเวลาดีที่สุด

 

อยากได้รับการอนุมัติไว ๆ เงินติดล้อช่วยคุณได้

หลายคนประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้จำเป็นต้องเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปขาย เช่น รถมอไซค์ เป็นต้น แต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่ไม่สามารถทำใจได้ ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาวิกฤตินี้ได้ คือ การนำรถทอไซค์ไปจำนำ คำถามคือ แล้วเราจะจำนำรถมอไซค์ที่ไหนดี? ไม่ต้องกังวล เพราะเงินติดล้อรถมอไซค์ช่วยคุณได้ เพียงแค่เตรียมเอกสารสำคัญและมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด ก็สามารถขอสินเชื่อเงินติดล้อมอไซค์ได้แล้ว ในส่วนของคำถามที่สงสัยว่า แล้วเงินติดล้อรถมอไซค์หรือเงินติดล้ออนุมัติกี่วัน ในส่วนนี้อาจจะขึ้นอยู่กับรายบุคคล เพราะบริษัทต้องต้องพิจารณาเงื่อนไขหลาย ๆ ข้อ แต่ถ้าหากลูกค้ามีเอกสารที่ครบถ้วนและคุณสมบัติตรงกับสินเชื่อเงินติดล้อรถมอไซค์ ก็จะได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

เงินติดล้อพักชำระหนี้ไหม

เชื่อว่าในปี 2020 ที่ผ่านมา ลากยาวมาถึงปี 2022 หรือในปี 2565 นี้ หลายคนเจอวิกฤติเข้าไปสาหัสพอสมควร อย่างไรก็ตามทางรัฐได้มีมาตรการพักชำระหนี้ ซึ่งทางเงินติดล้อรถมอไซค์ก็ได้เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จึงขอให้สบายใจได้ว่าสามารถพักชำระหนี้เงินติดล้อได้ ที่สำคัญการพักชำระหนี้เงินติดล้อรวมถึงการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น ๆ ไมได้ส่งผลต่อเครดิตบูโรแต่อย่างใด ทำให้สบายใจในเรื่องนี้ได้

ในส่วนของเรื่องดอกเบี้ย ก็มีบางคนที่สงสัยและอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเงินติดล้อดอกเบี้ยแพงบ้าง เงินติดล้อดอกเบี้ยแปลก ๆ บ้าง ในส่วนนี้ต้องอธิบายว่า หลายคนอาจจะสับสนในบางเรื่อง เช่น ดอกเบี้ยต่อเดือน / ดอกเบี้ยต่อปี สมมติว่าเห็นดอกเบี้ย 0.42% ต่อเดือน ในใจอาจจะคิดว่าถูกจัง แต่ในความเป็นจริงต้องนำมาคิดต่อปี ซึ่งจะได้เป็น 5.04% ต่อปี และเงินติดล้อดอกเบี้ยไม่ได้เฉลี่ยหารเท่ากันทุกเดือน แต่จะลดต้นลดดอก ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยเริ่มต้นสูงกว่าเดือนถัด ๆ ไป

ตรวจสอบแหล่งทางการเงิน

 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ร้อยละ 7-25 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: สูงสุด 60 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: 15000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 7-16 ต่อปี
 • อายุ: 20-60 ปี
 • ระยะเวลายืมเงิน: 3/6/10/12 เดือน
 • รายได้ต่อเดือน: 12000 บาทขึ้นไป
 • อัตราต่อปี: ไม่เกินร้อยละ 19.99-25 ต่อปี
 • อายุ: 20 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลายืมเงิน: ไม่กำหนด