บริการจำนองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วัน พร้อมค่าธรรมเนียมจดจำนองที่ดินปี 2566

จํานองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วัน ขั้นตอนการไถ่ถอนจํานอง ธอส เป็นอย่างไร 2023 (2566)

เชื่อว่าหลายคนที่ต้องจดจำนองที่ดินคงจะมีความสงสัย “จํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี” แน่นอนว่าขึ้นรายชื่อมาให้เต็มหน้ากระดาน หนึ่งในนั้นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ จํานองที่ดินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส แต่นั่นก็ยิ่งมีความสงสัยเพิ่มเข้าไปอีกว่าการจํานองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วัน ค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินเท่าไหร่ ขั้นตอนการไถ่ถอนจํานอง ธอส เป็นอย่างไร และอีกสารพัดเรื่อง อธิบายตรงนี้คงไม่เข้าใจเอาเป็นว่าตามเราไปศึกษาไปรู้แจ้งเองเลยดีกว่า 

การจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี จํานองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วัน 2023 (2566)

โดยทั่วไปแล้วการจดจำนองที่ดินจะมีอายุรวมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารซึ่งหากมีการผิดนัด ไม่จ่ายหนี้เกินว่า 5 ปี การจดจำนองที่ดินจะถือเป็นโมฆะ ถูกขายเข้าตลาดเพื่อนำเงินมาคืนธนาคารต่อไป สำหรับการจํานองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วันต้องบอกตรงนี้เลยว่าขึ้นอยู่กับผู้กู้จะมีเงื่อนไขพร้อมเข้าเกณฑ์มากน้อยแค่ไหน ยิ่งมีเอกสารประกอบการยื่นขอกู้ครบ ได้แก่ แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน โฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาได้วงเงินอยู่ที่ 3 – 7 วัน เอกสารครบก็ 1 – 3 วันเท่านั้น สามารถเช็คผลอนุมัติ ธอส ได้โดยโทรศัพท์ติดต่อ หรือเว็บไซต์ https://www.ghbank.co.th/ ต่อไปนี้หมดห่วงเรื่องสงสัย ธอส อนุมัติกี่วัน 2566 ไปได้เลย

ค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2023 (2566)

ในส่วนของการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารธอส มีเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมจดจำนองที่ดินอยู่ด้วย ได้แก่

  1. ค่าธรรมเนียมจดขอที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่แปลงละ 5 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมกรณีที่มีการไถ่ถอน โฉนดละ 75 บาท
  3. ค่าภาษีอากรแสตมป์ ซึ่งจะคิดเป็นจำนวนเงินที่จำนอง ยกตัวอย่าง วงเงินจำนองที่ดิน 2,000 บาท ต้องจ่ายค่าภาษีอากรแสตมป์ 1 บาทนั่นเอง
  4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนของวงเงินที่ใช้จำนอง 1% แต่ไม่มากกว่า 200,000 บาท

แล้วขั้นตอนการไถ่ถอนจำนอง ธอส ทำอย่างไร 2023 (2566)

รู้เรื่องการจํานองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วัน เรื่องค่าธรรมเนียมไปแล้ว มาต่อที่ขั้นตอนการไถ่ถอนบ้าง ไม่ยุ่งยาก ได้แก่

  • เขียนคำร้องเพื่อขอไถ่ถอนจำนองระบุกี่แปลงก็ว่าไป
  • ธนาคารก็จะรัรบคำร้องแล้วพิจารณาเรียกเบิกโฉนด 
  • จากนั้นก็ติดต่อกลับมาเพื่อรับโฉนด พร้อมหนังสือมอบอำนาจโอนคืนให้ลูกค้า
  • สุดท้ายเราก็เดินทางไปกรมที่ดิน เพื่อทำเรื่องไถ่ถอนที่ดินเป็นอันเสร็จ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าทุก ๆ คนที่ต้องการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารธอสจะเกิดความเข้าใจ ทั้งในเรื่องระยะเวลาการอนุมัติ เอกสารที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปจนถึงขั้นตอนการไถ่ถอน คำถามที่สงสัย อย่าง จํานองที่ดินกับ ธอส ใช้เวลากี่วัน ค่าธรรมเนียมจดจำนองที่ดินเท่าไหร่ ขั้นตอนการไถ่ถอนที่ดินคืนเป็นอย่างไรมลายหายไปหมดเปลือก